Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non IaBăng

huyện Đăk Đoa - Gia Lai
gialai-dakdoa-mniabang@edu.viettel.vn