Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Ngày ban hành:
10/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực